trò chơi Simpson online

trò chơi Simpson

Simpson (Simpson):

The Simpsons, đó là những người biết làm thế nào để có một thời gian, ngay cả trong gia đình bình thường. Hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để có một số vui vẻ với họ. Bạn sẽ cần phải quản lý một trong những kẻ từ gia đình, và cố gắng làm tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng sẽ không lấy những gì bạn đã là một cậu bé rất xấu. Bạn sẽ cần phải cố gắng để trở lại từ các mục tiêu lớn của Đức Giáo Hoàng, người sẽ rơi từ trên đỉnh của hội đồng quản trị trò chơi của bạn. Nhanh hơn bạn di chuyển. càng có nhiều bạn có cơ hội này! Chúc may mắn!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa