trò chơi Hanna Montana Makeover

Hanna Montana Makeover (Hanna Montana Makeover):

Tuyệt đẹp Hanna Montana quyết định thay đổi hình ảnh, khoang của mình dựa vào bạn. Sau khi tất cả, cô ấy cần một stylist mới và bây giờ sẽ có một cơ hội để thành lập chính nó từ phía bên tốt nhất. Chuyển sang các hình cô gái, từ những lời khuyên của tóc và kết thúc với sự lựa chọn của quần áo. Ở đây bạn có thể chọn mỹ phẩm để trang điểm và tóc, và sau đó so sánh kết quả.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa