trò chơi Fullmetal Alchemist: Stone Quest Triết online

trò chơi Fullmetal Alchemist: Quest Philosopher's Stone

Fullmetal Alchemist: Stone Quest Triết (Fullmetal Alchemist: Quest Philosopher's Stone):

Fullmetal Alchemist với người bạn của mình Edward đi tìm Hòn đá Phù thủy. Anh ta cần phải trải qua một cách phức tạp trên các di tích cổ trong một hang động rất lớn. Sử dụng kỹ năng và tất nhiên kỳ diệu, vượt qua tất cả các cách. Chuyển tới mỏm đá cẩn thận nếu họ không đủ, sau đó áp dụng phép thuật để xây dựng một đường chuyền về. Nhận tất cả các loại tiền thưởng và danh hiệu.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa