trò chơi Sắp xếp gạch của tôi Uzumaki Naruto online

trò chơi Sort My tiles Uzumaki Naruto

Sắp xếp gạch của tôi Uzumaki Naruto (Sort My tiles Uzumaki Naruto):

Muốn trở thành bằng nhân vật đó? Nó bị trả lại, nhảy dốc và lòng can đảm sẽ có thể cạnh tranh chỉ với trí thông minh và sự khéo léo của bạn. Tìm nút màu đỏ trên màn hình, nhấp vào đó sẽ thấy một phần của bức tranh với Naruto. Gấp nó hoàn toàn, đặt các hình vuông câu đố tương ứng. Tốc độ của bạn và logic ngạc nhiên Uzumaki.