trò chơi Halloween dưới biển online

trò chơi Halloween under sea

Halloween dưới biển (Halloween under sea):

Khối lượng trước những khó khăn và những trở ngại khác nhau. Cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ phức tạp của nó và nhận được để kết thúc của một trò chơi thú vị. Bắt đầu từ một mức độ, chạy về phía trước, bạn cần bằng cách nhấp vào nút mũi tên. Cũng được sử dụng trong các phần liên quan của trò chơi chuột máy tính thông thường. Nhấn vào nút bên trái sẽ cho phép bạn nhảy lên.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa