trò chơi Logo quiz online

trò chơi Logo Quiz

Logo quiz (Logo Quiz):

Nếu máy tính là một ngân hàng Đức - phim Thụy Sĩ - Hollywood. Mỗi công ty đã đầu tư hàng tỷ trong việc thúc đẩy thương hiệu của mình, nhưng cho dù mọi người đều biết những gì ẩn dưới biểu tượng chưa biết? BMW, Microsoft, McDonald - bao nhiêu? Xác minh bằng cách sử dụng thử nghiệm, trong đó có thực sự xứng đáng với sự tôn trọng, người đã không vô ích chi cho quảng cáo?

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa