trò chơi Bạn có thể tồn tại: Một Zombie Apocalypse online

trò chơi Could You survive: A Zombie Apocalypse

Bạn có thể tồn tại: Một Zombie Apocalypse (Could You survive: A Zombie Apocalypse):

Hãy thử nghiệm ban đầu của chúng tôi và bạn sẽ biết liệu bạn có cơ hội để tồn tại trong trường hợp của một khải huyền zombie. Chọn vũ khí: lạnh và bắn các tiện ích cần thiết, giao thông, nơi mà nó là an toàn để đi xe trong zombie. Nhấn chuột vào hình ảnh bạn chọn và nhận được kết quả cuối cùng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa