trò chơi The Simpsons Đừng Drop That Donut online

trò chơi The Simpsons Don't Drop That Donut

The Simpsons Đừng Drop That Donut (The Simpsons Don't Drop That Donut):

Không thể chơi với các sản phẩm, nhưng chúng tôi sẽ chơi một chiếc bánh rán cao su, trong đó rất giống với hiện tại. Nhiệm vụ của bạn - để ghi điểm tối đa, và điều này không nên cung cấp cho bánh rán liên lạc mặt đất. Click vào nó với con chuột và giữ trong không khí càng lâu càng tốt.