trò chơi Sniper: Lãnh thổ thù địch online

trò chơi Sniper: Hostile Territory

Sniper: Lãnh thổ thù địch (Sniper: Hostile Territory):

Bạn có một bắn tỉa kinh nghiệm có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ cho phạm vi rất dài, bây giờ bạn đã nhận được một nhiệm vụ để tiêu diệt tội phạm nguy hiểm trên toàn thế giới, mà ngay cả những cảnh sát không thể giữ! Nhìn vào tầm nhìn của bạn và trở thành một cái bóng của tất cả các kẻ thù mà bạn phải quét sạch, và sẵn sàng cho một loạt các tình huống sẽ được chờ đợi cho bạn trong các hoạt động cho mọi người thấy rằng bạn rất tốt như bạn mô tả!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa