trò chơi Zombo Buster online

trò chơi Zombo Buster

Zombo Buster (Zombo Buster):

Đội hình của chúng tôi của những người lính chiến đấu rất nguy hiểm, bởi vì tất cả những người phải đối mặt với nó không phải là luôn luôn tồn tại, và bây giờ đội hình của chúng tôi được gửi vào một công việc rất có trách nhiệm trong việc làm sạch các tòa nhà lớn từ quái vật khác nhau ra có những người đã quyết định để sống! Sự lựa chọn của bạn sẽ có ba lựa chọn máy bay chiến đấu, mỗi tốt hơn, và tệ hơn nữa giữa chúng, nhưng nó làm cho họ tất cả thống nhất tất cả trong! Mỗi tòa nhà sẽ là từ một tầng để một số ít, điều này sẽ theo nơi cuộc tấn công!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa