trò chơi Castle Crusade

Đi bộ đến lâu đài (Castle Crusade):

Dưới sự lãnh đạo của bạn, là một khóa màu xanh, công nhân và binh lính sẽ được phát sinh trong quá trình của trò chơi. Ý nghĩa của trò chơi là để có được lâu đài của đối phương. Điều này sẽ giúp tháp, đặt băng qua đường, và nâng cấp các đơn vị.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa