trò chơi The farm panda: Defence

Các trang trại gấu trúc: Quốc phòng (The farm panda: Defence):

Gấu trúc Farm là trên đất màu mỡ nhất, đó là mối quan tâm của các thành viên khác của vương quốc động vật. Khỉ mặt dày mày dạn quyết định lấy nó để phát triển cây trồng của họ, nhưng con gấu trúc đều được tổ chức phòng thủ của họ. Để các trang trại chỉ có một con đường để được bảo vệ. Bảo vệ bạn đang sử dụng binh lính bố trí xung quanh chu vi. Mỗi người trong số họ có những đặc điểm và mục đích riêng của mình, một người nào đó chỉ quay tại mục tiêu mặt đất, và có ai đó vào trong không khí. Kỹ năng chiến lược sáng tạo để ngăn chặn cuộc xâm lược và không bị mất các trang trại.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa