trò chơi Ace Gangster online

trò chơi Ace Gangster

Ace Gangster (Ace Gangster):

Câu chuyện này lại xã hội đen ở thành phố lớn, nơi tất cả mọi người sống theo các quy tắc riêng của mình, và bọn côn đồ đã trở thành tiêu chuẩn. Bạn - là người mới đến kinh doanh gangster. Đầu tiên của tất cả đi đến cuộc họp với ông chủ mới của mình, và nhận được từ anh ta một vài nhiệm vụ mà sẽ giúp bạn nhanh chóng tham gia vào đời sống xã hội đen thú vị.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa