trò chơi Block Breaker Deluxe online

trò chơi Block Breaker Deluxe

Block Breaker Deluxe (Block Breaker Deluxe):

Các khối màu đã trở thành một trở ngại cho các du khách tò mò và cần phải ngay lập tức tiêu diệt chúng, để tiếp tục phong trào. Cho mục đích này, chúng tôi sử dụng một nền tảng di động sẽ đẩy lùi bóng. Cố gắng khéo léo rơi vào mỗi gạch và không bị mất kiểm soát, bởi vì nếu bạn không có thời gian để bắt quả bóng, bạn sẽ mất.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa