trò chơi Snail Bob online

trò chơi Snail Bob 1

Snail Bob (Snail Bob 1):

Phần đầu tiên của hành động nổi tiếng với ốc xanh. Nhiệm vụ để thực hiện các nhân vật của chúng tôi thông qua các cấp độ và giữ anh ta còn sống. Để làm điều này nhanh chóng đưa ra quyết định trên bay và nhấp chuột vào các đòn bẩy khác nhau mà lúc đầu bạn sẽ được hiển thị. Sau đó, sẽ cần phải điều hướng.