trò chơi Sao Runner online

trò chơi Star Runner

Sao Runner (Star Runner ):

Anh hùng nhỏ và không sợ hãi của chúng tôi đã đi vào vùng nguy hiểm nơi mà rất nhiều sinh vật ác người lấy trộm các ngôi sao và bây giờ không muốn chúng trở lại! Trẻ mới biết đi của chúng tôi biết rằng đi vào hang ổ của kẻ thù nhưng anh vẫn không thể giả định rằng tất cả mọi thứ sẽ được như khó khăn và bây giờ ông cần giúp đỡ của bạn, bởi vì anh ta không biết làm thế nào để chiến đấu, và anh ta đã không thu thập tất cả cần thiết và cho điều này, bạn phải giúp anh ta chọn tất cả sao và mang chúng lên thiên đàng!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa