trò chơi Ông già Noel tại Beard Salon online

trò chơi Santa at Beard Salon

Ông già Noel tại Beard Salon (Santa at Beard Salon):

Bạn đang chạy một thợ cắt tóc gần Santa rằng quyết định sau khi Giáng sinh rút ngắn barbules của họ, và quay sang bạn đã giúp đỡ. Chọn một trong những kiểu tóc tùy chọn, mà sẽ được hiển thị cho bạn ngay từ đầu, và làm việc. Để bắt đầu với một trong những phải rửa barbules, làm khô, và chỉ sau đó - đi cho kéo strizhechki, sau đó thẳng tóc của bạn, sử dụng các mục khác nhau cho việc này.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa