trò chơi Bộ nhớ Naruto online

trò chơi Naruto memory

Bộ nhớ Naruto (Naruto memory):

Naruto - phim hoạt hình của kẻ điên người có thể làm được rất nhiều điều rất khác nhau! Vì vậy, ngày hôm nay, ví dụ, chúng ta có thể có một số niềm vui thực sự cũng sử dụng bộ nhớ của chúng tôi. Cố gắng càng nhanh càng tốt để hành động hôm nay cho những gì sẽ được nhanh hơn để làm tất cả mọi thứ mà có thể thoát khỏi tất cả các thẻ trên sân chơi. Nhanh hơn bạn klatsat trên thẻ, và ghi nhớ những gì họ mô tả, nhiều cơ hội chiến thắng. Đơn giản chỉ cần chọn hình ảnh giống nhau, và họ biến mất!