trò chơi Hover Tanks 2 online

trò chơi Hover Tanks 2

Hover Tanks 2 (Hover Tanks 2):

Cuộc tấn công vào kẻ thù lên kế hoạch một thời gian dài trước đây. Cuộc tấn công sẽ diễn ra trên bề mặt của hành tinh đối phương, để chuẩn bị cho những bất ngờ. Họ sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến của họ chống lại bạn. Bạn sẽ cần chuẩn bị tốt và chụp chính xác vào kẻ thù. Nếu bạn bỏ lỡ ít nhất một chiếc xe tăng, nó sẽ phá hủy bạn, và nhiệm vụ sẽ thất bại.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa