trò chơi Fixies: Câu đố với Dim Dimycha online

trò chơi Fixies: Puzzle with Dim Dimycha

Fixies: Câu đố với Dim Dimycha (Fixies: Puzzle with Dim Dimycha):


Gấp câu đố đơn giản này với một hình ảnh Dim Dimycha người cố gắng để xem một bộ phim trên DVD. Khi bạn tìm thấy một mạch phù hợp, chỉ cần giữ chúng lại với nhau và chúng dính vào nhau.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.