trò chơi Giải phóng Mermaid online

trò chơi Liberate the Mermaid

Giải phóng Mermaid (Liberate the Mermaid):

Chúa giáo dân chỉ dưới nước ẩn từ các phù thủy độc ác những người muốn làm cho cô ấy rất tức giận. Để tiết kiệm vương quốc của mình, nhiều cá đã đi trên một hành động khủng khiếp, cụ thể là công chúa bị nhốt trong một trong những vỏ kỳ lạ nhất. Bằng cách nào đó hành động và chứng tỏ rằng bạn quan tâm, bạn chỉ cần có để phát hành nó với một viên ngọc ma thuật.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa