trò chơi Ballista

Ballista (Ballista):

Hãy bắn ballista để bật bóng bay. Nhưng bạn sẽ không chỉ bắn mỗi quả bóng, và có được một số lượng nhất định của quả bóng của một màu sắc cụ thể trên từng mức độ. Sử dụng chuột để điều chỉnh lực tác động và hướng của nó.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa