trò chơi Naruto Forest Challenge online

trò chơi Naruto Forest Challenge

Naruto Forest Challenge (Naruto Forest Challenge):

Dũng cảm Naruto trong một vội vàng để đến với sự trợ giúp của bạn bè của họ và tên cướp nguy hiểm là trong khu rừng nhiệt đới ngay lập tức bị bao vây. Các chàng trai có để hiển thị tất cả xảo quyệt và kỹ năng để có thể vượt qua những khó khăn của mình. Bám móc đặc biệt cho bề mặt gỗ, cố gắng để di chuyển về phía trước. Tiêu diệt kẻ thù.