trò chơi Naruto Kunai thoát online

trò chơi Naruto Kunai Escape

Naruto Kunai thoát (Naruto Kunai Escape):

Đúng chiến binh nên luôn luôn vượt qua một cách an toàn thông qua tất cả những khó khăn bạn có thể gặp trên đường. Đó là lý do tại sao Naruto đã mạnh dạn dũng cảm đi vào trung tâm của cuộc chiến, đó là rất nguy hiểm. Ông thành công phải nhận ra, ở còn sống. Kiểm soát chuột, di chuyển anh hùng ở mọi hướng, cố gắng để tránh những lưỡi dao sắc nhọn.