trò chơi Dance Dance of Death online

trò chơi Dance Dance of Death

Dance Dance of Death (Dance Dance of Death):

Anh hùng của chúng tôi đã quyết định không nhảy với đối thủ dễ dàng, nhưng với cái chết thực sự cung cấp cho anh ta một cơ hội để cứu người yêu của mình, nhưng chỉ khi ông có thể chuyển mình để nhảy! Ở cái nhìn đầu tiên, mọi thứ đều rất đơn giản, nhưng cái chết không muốn để mất, và ngay sau khi cô nhận thấy rằng các anh hùng thấy mình trong tất cả các phong trào nó sẽ thay đổi chiến thuật của họ và bắt đầu tạo ra phong trào rất phức tạp mà không phải tất cả chết trong sức mạnh của lặp lại!