trò chơi Naruto quê hương online

trò chơi Naruto homeland

Naruto quê hương (Naruto homeland):

Khi bạn sử dụng tất cả cuộc sống của bạn, một cơ hội để trở lại với mức độ mong muốn bạn sẽ không. Bây giờ tôi phải bắt đầu từ đầu, từ cấp độ đầu tiên. Ngoài ra, cố gắng không để đối phó với kẻ xấu, gặp trên đường. Sau khi tất cả, nó có nghĩa là chỉ có một điều: bạn sẽ mất một trong cuộc sống của họ và bắt đầu vượt qua mức một lần nữa.