trò chơi Lâu đài anh hùng online

trò chơi Castle Hero

Lâu đài anh hùng (Castle Hero):

Giúp những người lính dũng cảm để bảo vệ cơ sở của bạn từ cuộc xâm lược của quái vật và con người nguyên thủy khủng khiếp bằng dùi cui. Anh hùng của chúng tôi có khả năng khác nhau. Ông biết làm thế nào để ném đá rất lớn, gõ xuống đối thủ, bắn cung và thậm chí sử dụng súng hiện đại. Tất cả điều này là rất hữu ích cho bạn, bởi vì mọi kẻ thù cần cách tiếp cận riêng của mình.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa