trò chơi Haunted house online

trò chơi Haunt The House

Haunted house (Haunt The House):

Little Ghost mệt mỏi vì không được chú ý và ông đã quyết định để đánh lừa xung quanh một chút, nhận được vào các đối tượng và các đối tượng khác nhau trong nhà. Khi có ai đó đang nhìn thấy chồm bàn hoặc nhồi gấu ầm ầm, bắt đầu hoảng sợ. Để nhận được vào các chủ đề, nhấn thanh không gian, di chuyển mũi tên. Bên dưới nhà, bạn sẽ thấy một hoảng loạn quy mô.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa