trò chơi Pepsi: Max Breakout online

trò chơi Pepsi: Max Breakout

Pepsi: Max Breakout (Pepsi: Max Breakout):

Trò chơi của chúng tôi - bản gốc bốn Arkanoid. Bóng sẽ lăn ra khỏi một trong bốn lỗ. Lúc xử lý của bạn sẽ được bốn nền tảng di chuyển mà bạn phải đánh bóng để nó phá vỡ tất cả các gạch ở giữa sân. Nền tảng này sẽ được kiểm soát cùng một lúc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa