trò chơi Phong cách cắt tóc online

trò chơi Hair Dresser Style

Phong cách cắt tóc (Hair Dresser Style):

Anna làm việc như một thợ làm tóc, và khách hàng của cô đến nỗi cô hedgehog có thời gian để thực hiện một kiểu tóc và ăn mặc thật đẹp, nhưng nó phải luôn luôn nhìn đẹp. Nếu bạn không có tâm trí để giúp đỡ cô ấy, sau đó tiến đến việc lựa chọn quần áo, phụ kiện và kiểu tóc. Cô giống như bất kỳ sự lựa chọn của bạn, do đó, không lo lắng về nó.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa