trò chơi Shrek: Tại chỗ sự khác biệt online

trò chơi Shrek: Spot The Difference

Shrek: Tại chỗ sự khác biệt (Shrek: Spot The Difference):

Thử tay của bạn trong việc tìm kiếm sự khác biệt mới sẽ cung cấp cho bạn các ứng dụng. Bạn sẽ nhận được hai con số, nó sẽ miêu tả nhân vật hoạt hình. Cần phải tìm sự khác biệt trong hình ảnh này, nếu bạn phạm sai lầm, bạn sẽ được chụp kính. Thưởng thức các trò chơi!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa