trò chơi Lego: Câu đố thợ săn online

trò chơi Lego: Puzzle hunter

Lego: Câu đố thợ săn (Lego: Puzzle hunter):

Legochelovechek này phải giải quyết vấn đề phức tạp - ông cần phải di chuyển các khối màu trên các địa điểm đánh dấu. Nhưng nếu khối chuyển động chạm vào các bức tường của căn phòng - mức sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Trước khi bạn đẩy khối, suy nghĩ khi bạn cần phải đặt nó mà có thể đã rời nơi để đi các khối khác.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa