trò chơi Bob the Robber 2 online

trò chơi Bob the Robber 2

Bob the Robber 2 (Bob the Robber 2):

Bob cướp chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình, ông có thể mở bất kỳ khóa, và bất kỳ cửa. Nhưng tiến độ hiện tại không bỏ anh ta không có cơ hội để giành chiến thắng, để có được các tầng trên cùng. Bạn phải giữ cho nó thông qua các rào cản và ổ khóa cần thiết. Bạn sẽ thấy một loạt các ổ khóa, chẳng hạn như những người mà bạn có để có được trong các phân vùng cửa, và bạn cần phải xác định nơi mà mã an ninh điện tử.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa