trò chơi Đấu nén online

trò chơi Fighting Jam

Đấu nén (Fighting Jam):

Mục tiêu chính trong trò chơi này là bạn sẽ cần cho thời gian ít nhất để tiêu diệt kẻ thù của bạn, những người sẽ cố gắng để tiêu diệt bạn. Nó phải được thực hiện là cho thời gian ít nhất. Nếu bạn thích ứng với những nhiệm vụ ở phía trước của bạn, và bạn quản lý để tiêu diệt kẻ thù của bạn, khiến bạn để giành chiến thắng và có thể đi đến cấp độ tiếp theo. Trong mỗi cấp trước khi bạn sẽ là một máy bay chiến đấu là nhận được mạnh mẽ hơn và mạnh hơn để đánh bại anh ta, bạn cần phải là một kinh nghiệm tốt.