trò chơi Thỏ của một cầu vồng 2 online

trò chơi Rabbit of a rainbow 2

Thỏ của một cầu vồng 2 (Rabbit of a rainbow 2):

Thỏ là khác nhau, và chúng tôi không phải là về màu sắc của mái tóc của mình nói chuyện, nhưng nói chung. Có được nhập vào, nó không quan trọng nơi tôi đến từ bản thân thỏ từ xa Đông Nam Á, hoặc một số liệu khác, nó không quan trọng cho dù đó bình thường hay không bình thường và chấp nhận được như chúng ta, cầu vồng, ông vẫn còn là một con thỏ và hầu hết en ánh sáng ông rất thích ăn cà rốt. Hôm nay bạn sẽ gặp cầu vồng thỏ của chúng tôi và giữ anh ta công ty, và nhảy vào Tuchke posobirat cho anh ta nhiều hơn cà rốt. Vì vậy, tham gia và ra may mắn!