trò chơi Lego quay phim câu đố online

trò chơi The Lego movie spin puzzle

Lego quay phim câu đố (The Lego movie spin puzzle):

Trước tiên, bạn sẽ cần phải chạy bản thân trò chơi để bắt đầu. Dưới đây là một vài lựa chọn trước khi bạn ghép. Bạn có thể chọn bất kỳ hình ảnh. Chỉ cần trước khi bắt đầu, bạn cũng xem xét chặt chẽ để hình ảnh được chọn. Hãy cố gắng nhớ tất cả các chi tiết, trong đó tiếp tục giúp bạn tìm đúng nơi cho hay mảnh đó. Nếu bạn đủ tuổi để ghi nhớ hình ảnh tốt, sau đó bắt đầu thu thập.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa