trò chơi Cuối cùng Homer Simpson soundboard online

trò chơi Ultimate Homer Simpson soundboard

Cuối cùng Homer Simpson soundboard (Ultimate Homer Simpson soundboard):

Quan tâm vui Simpsons? Sau đó tham gia vào khớp nối bài phát biểu của mình với trò chơi này không bình thường. Đẩy vào những hình ảnh với một loạt các cụm từ khác nhau về nội dung, giai điệu và giọng nói của họ. Tìm hiểu về Homer tâm trạng gần làm quen với nhân vật và bản chất của mình. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi tính linh hoạt của âm thanh.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa