trò chơi Sự khác biệt tìm kiếm online

trò chơi Search differences

Sự khác biệt tìm kiếm (Search differences):

Trong thế giới của ngựa lẫn lộn! Bây giờ bạn có để giúp xung quanh trở lại chỗ ngồi của mình. Trước khi bạn lần đầu tiên nhìn vào hình ảnh tương tự, nhưng có sự khác biệt. Nhiệm vụ của bạn là để tìm thấy chúng và nhấn chuột. Nghiên cứu rất cẩn thận những hình ảnh, mà sẽ mô tả các nhân vật trong phim là hữu Miracle

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa