trò chơi Fluffies Pop Pop Pop! online

trò chơi Fluffies Pop Pop Pop!

Fluffies Pop Pop Pop! (Fluffies Pop Pop Pop!):

Bông trang trại nhỏ bong bóng hoàn toàn áp đảo đó bao gồm ông nhìn những đám mây. Ông vũ trang và quyết tâm tiêu diệt tất cả. Vì vậy, di chuyển nhân vật của bạn bằng cách sử dụng con trỏ, cố gắng để bắn thẳng vào các mục tiêu bay. Đừng quên để thu thập các khoản tiền thưởng giảm mà sẽ bổ sung đạn và xin điều trị.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa