trò chơi Thỏ điên online

trò chơi Crazy rabbit

Thỏ điên (Crazy rabbit):

Bạn biết đấy, nếu bạn biết ai thỏ Lyolik này? Tất nhiên mọi người đều biết anh ta từ một đống truyện tranh từ thời thơ ấu, hoặc từ các phim hoạt hình! Hôm nay ông sẽ ở với chúng ta một lần nữa! Và ông là nhiệm vụ rất nghiêm trọng. Thực tế là tất cả các cổ phiếu của các loại rau, ai đó lấy trộm, và để lại cho anh hoàn toàn không có gì cho mùa đông. Hôm nay ông sẽ phải cố gắng càng sớm càng tốt để trả lại tất cả các cổ phiếu. Nhưng trên đường đi sẽ không đủ để vượt qua những trở ngại. Bạn có thể sử dụng vũ khí khác nhau và các mặt hàng khác cho chiến thắng của họ!