trò chơi Bánh Bakery online

trò chơi Cake Bakery

Bánh Bakery (Cake Bakery):

Bạn yêu thích khi đồ dùng nhà bếp gõ mà bạn nấu ăn, mặc dù thời tiết và cấu trúc? Sau đó, bạn cần phải chơi trong ứng dụng này. Bạn cần chuẩn bị bánh ngon và đẹp. Cố gắng đầu tư và xây dựng một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Chúc may mắn!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa