trò chơi Xe Wheely. Phần 2 online

trò chơi Wheely 2

Xe Wheely. Phần 2 (Wheely 2 ):

Một trò chơi đố đơn giản, nơi bạn có để giúp dốc Wylie, người gần đây đã rời khỏi phòng chờ và hiện đang sống một cuộc sống tự do. Ông nhìn thấy một Annie tốt đẹp, nhưng nó đã được thực hiện ở đâu đó và bây giờ anh hùng của chúng tôi chạy đến viện trợ của mình sau khi đi qua những trở ngại khác nhau, Trợ giúp anh hùng của chúng tôi, bởi vì ông có thể xử lý xung quanh mình không thể vì nhiều lý do.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa