trò chơi Sắp xếp gạch của tôi Triton và Ariel online

trò chơi Sort My Tiles Triton and Ariel

Sắp xếp gạch của tôi Triton và Ariel (Sort My Tiles Triton and Ariel):

Có lẽ mỗi người trong các bạn đã biết người này Ariel và Triton, nhưng tất cả những câu chuyện về cuộc phiêu lưu của họ không chắc chắn, đây là lý do tại sao trò chơi này đã được tạo ra. Khi bạn thu thập tất cả các gạch hoàn toàn một hình ảnh, bạn sẽ có một vài phút của phim hoạt hình, nhưng vẫn tiếp tục tìm hiểu, bạn phải lặp lại việc biên soạn các hình ảnh và do đó sẽ nhận được quyền truy cập vào xem.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa