trò chơi Đà điểu cuộc đua online

trò chơi Big Birds Racing

Đà điểu cuộc đua (Big Birds Racing):

Trước khi bắt đầu cuộc đua, bạn sẽ có thể chọn đà điểu mà bạn muốn chơi. Mỗi con chim có chỉ định một thư riêng của mình, mà có thể được sử dụng để thực hiện các yếu tố chạy khác nhau. Ngay sau khi bạn nghe thấy tín hiệu bắt đầu, bắt đầu chạy nhanh và nhảy qua chướng ngại vật trên đường đi của nó.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa