trò chơi Naruto trong một doanh trại quân đội online

trò chơi Naruto in a military camp

Naruto trong một doanh trại quân đội (Naruto in a military camp):

Giúp Naruto để đánh bại kẻ thù của bạn. Trại của họ được đặt cách xa nhau. Trong trại của mình Naruto, cũng như đối thủ của mình có thể nhận được vũ khí và hồi phục sau cuộc chiến. Không cho thời gian của đối phương để phục hồi và đánh bại anh ta nếu ông trở về trại của mình, anh sẽ một lần nữa được mạnh mẽ.