trò chơi Xâm nhập online

trò chơi Intrusion

Xâm nhập (Intrusion):

Bạn thích đi du lịch không gian, và bạn luôn luôn thu hút tất cả các mới và chưa biết? Sau đó, mạnh dạn mặc một bộ đồ và đi đến một chuyến thám hiểm xa đến một hành tinh trong một thiên hà xa xôi. Tuy nhiên, trong suốt chuyến bay đã có một tình huống bất thường và kosmoletik của bạn đã phải hạ cánh xuống hành tinh gần nhất. Điều gì sẽ xảy ra với một phi hành gia người sẽ rời khỏi tàu vũ trụ, bạn biết, nếu bạn giúp anh ta di chuyển về phía trước. Bạn sẽ được chuyển đến các trang web mà bạn sẽ khám phá khu vực. Ở các giai đoạn khác nhau của nghiên cứu mà bạn kẻ thù, mà sẽ đáp ứng bạn có để tiêu diệt, nếu không họ sẽ tiêu diệt bạn. Cuộc đấu tranh bạn sẽ mang theo với sinh vật ngoài hành tinh.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa