trò chơi Robot đi! online

trò chơi LBX: Go Robots!

Robot đi! (LBX: Go Robots!):

Robot là sự sáng tạo vĩ đại nhất của nhân loại. Bao nhiêu năm, các nhà khoa học đã tăng mạnh và rót bộ não của họ để kết thúc, sau đó lần lượt tất cả những giấc mơ và tưởng tượng của những giấc mơ của họ gần một thế kỷ. Tự hỏi và suy nghĩ sáng tạo. Tuy nhiên, một thế kỷ dành cho nó để tạo ra, và sau đó truyền tải được thông tin tình báo vào robot mảnh, và một lần nữa họ đã nhận nó. Nhưng không có nhiều thời gian đã trôi qua kể từ những robot cùng với MMA thông minh nhận ra rằng họ muốn được tự do, và quyết định bỏ chạy. Bạn có để giúp các trẻ em, và ở đây nó là hữu ích để logic của bạn. Chúc may mắn!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa