trò chơi Tôi đã rất đói online

trò chơi I was hungry but there were cannons

Tôi đã rất đói (I was hungry but there were cannons):

Đang trong xi lanh đói, mức độ đó sẽ có thể vượt qua chỉ bằng cách ăn tất cả các bánh mì kẹp thịt. Khi tất cả các bánh mì kẹp thịt ăn, bạn cần phải đi kiểm tra cân nặng, và bạn mở cửa đến cấp độ tiếp theo.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa