trò chơi Sumo nhảy online

trò chơi Sumo jump

Sumo nhảy (Sumo jump):

Để đảm bảo chiến thắng trong trò chơi của chúng tôi, bạn sẽ cần các phím mũi tên. Bạn sẽ nhận được một vận động viên người có rất nhiều rất quan trọng trên những bảng, trong đó có một số thực phẩm. Các vận động viên có hình dạng khá tròn và rửa bật ra khỏi bức tường và các ban, xem xét tính năng này người chơi không để mất và không vượt qua tất cả các cách để bắt đầu lại.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa