trò chơi Stickman Sam Trong Tình hình Chú ý 2: Into the Darkness online

trò chơi Stickman Sam In A Sticky Situation 2: Into the Darkness

Stickman Sam Trong Tình hình Chú ý 2: Into the Darkness (Stickman Sam In A Sticky Situation 2: Into the Darkness):

Trò chơi đồ họa đơn giản nhưng không khí lao bạn vào một thế giới mà một số quái vật xung quanh bạn, và tất cả các bạn đã là vũ khí của bạn và sự cần thiết phải đi xa hơn. Nếu máu của bạn là đủ adrenaline, và bạn không sợ sẽ xem xét mọi căn phòng nhỏ cho bạn, trò chơi này sẽ không nhàm chán. Thu thập vũ khí và đạn dược, họ sẽ rất hữu ích, nhưng hãy cẩn thận, gần như tất cả mọi thứ trong trò chơi này bạn có thể gây thiệt hại, ngay cả cỏ. Nếu bạn chưa bao giờ chơi một trò chơi trong thể loại này không ngay lập tức có một mức độ nặng, và cố gắng để ánh sáng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa